ARE YOU AN INTERNATIONAL BUYER?

Seguiment comercial dels contactes

Actuem com a departament d’exportació externalitzat. Oferim la gestió comercial dels contactes.

Els contactes cal treballar-los i, sovint, és important perseverar per obtenir fruits.

Per les empreses que no tinguin departament d’exportació propi o personal amb idiomes, nosaltres els fem el seguiment adequat a cada client o contacte. Treballem conjuntament amb l’empresa i reportem regularment.

Contacte: Tel. +34 639 31 03 99 · info@artofexport.com

© Art of Export