ARE YOU AN INTERNATIONAL BUYER?

Estudi de mercat i elecció del canal d'accés

Un cop tenim els mercats identificats elaborarem un estudi de mercat pràctic i útil adaptat a l’empresa i a l’estratègia.

Detectarem quin és el canal d’accés més adient per l’empresa a aquell mercat.

Contacte: Tel. +34 639 31 03 99 · info@artofexport.com

© Art of Export