ARE YOU AN INTERNATIONAL BUYER?

Adaptació de l’empresa a la internacionalització

A partir d’aquí orientem i assessorem l’empresa per adaptar-se al nou escenari internacional.

Anàlisi de la pàgina web i de les eines de venda:

Una part fonamental en el procés d’adaptació són la pàgina web i les eines de comunicació digitals. Actualment, la pàgina web d’una empresa és la seva targeta de visita, el primer que miraran els potencials clients a l’exterior. Cal tenir una pàgina web d’acord amb els objectius d’internacionalització i que transmeti allò que podem fer de manera clara i amb la imatge adequada.

La web és, avui en dia, un comercial treballant 24 hores al dia.

Contacte: Tel. +34 639 31 03 99 · info@artofexport.com

© Art of Export